Hướng Dẫn Lập Trình Trung Tâm Báo Cháy NETWORX NX

HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TRUNG TÂM BÁO ĐỘNG,BÁO CHÁY NX 4,NX6,NX8...

1. Lập trình zone Trộm, Cháy , Khẩn: Ở bàn phím bấm

 

*897130 # 25 # 6 * 6 * 6 * 6 * # exit exit (Trộm) (Nếu là NetworX 6 thì thêm 2 zone 6* 6* nữa,và thêm 2 lần 6*6* đối với NX8 đối với các trường họp tiếp theo cũng sẽ như vậy) * 897130 # 25 # 8 * 8 * 8 * 8 * # exit exit (Cháy) * 897130 # 25 # 2 * 2 * 2 * 2 * # exit exit (Khẩn)

 2. Lập trình báo trễ:

 *897130 # 24 # 30 * (thời gian vào) * 30 * (thời gian ra) * 25 # 3 * 6 * 6 * 6 *…..# exit exit. Lưu ý: 3 * có nghĩa là lập trình cho zone mà mình cần báo trễ.

 

 

3. Lập trình xóa báo trễ :

 

*897130 # 24 # 0 * 0 * 0 * 0 * 25 # 6 * 6 * 6 * 6 * # exit exit.

 

 

4. Lập trình còi ra: H 207 hoặc H 201

 

*897130 # 37 # * 1 * # exit exit

 

 

5. Lập trình xóa đèn Service:

 

*9397137*# exit exit

 

 

6. Lập trình đổi mã CODE:

 

* 5 Mã số cũ (ví dụ 1234) 01 Mã số mới (phải là bốn số) # exit exit

 

 

7. Lập trình báo qua điện thoại:

 

Lập trình số điện thoại thứ nhất: *897130 # 0 # 15 * số điện thoại (sau mỗi ký tự số điện thoại phải có *) 14 * 13 * 13 * # 2 # 15 * 3 # 2 * # exit exit

Lập trình số điện thoại thứ 2: * 8 97130 # 6 # 15 * (sau mỗi ký tự số điện thoại phải có *) 14 * 14 * 13 * # 2 # 11 * 3 # 1 * # exit exit

 

 

8. Lập trình double zone – trung tâm 6 zone lên 12 zone:

 

* 897130 # 37 # * * * * 2 * exit exit

 

 

9. Lập trình tiếng dingdong:

 

* 93 9713.đèn khu vực nào sáng thì nhấn phím đó cho đèn khu vực đó tắt, chỉ đèn khu vực “3” sáng thì đó là chế độ báo khách. Nhấn * thoát.

 

 

10. Lập trình sử dụng thêm bàn phím điều khiển:

 

(Bàn phím thứ 1 ) * 94 9713 1 * 1 (Bàn phím thứ 2) * 94 9713 2 * 1

 

 

11. Phục hồi trạng thái ban đầu:

 

* 8 97130 # 910 # exit exit.

 

 

12. Lập trình xóa thời gian delay

 

*8 97130 #37 #*1***8*# exit exit