Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Chuông cửa có hình arrow Bộ điện thoại gọi cửa DP-2KN/DR-201DS

Bộ điện thoại gọi cửa DP-2KN/DR-201DS


Thông tin chi tiết

Bộ điện thoại gọi cửa DP-2KN/DR-201DS
Mã sản phẩm: Bộ điện thoại gọi cửa, Đàm thoại trực tiếp với khách bằng tay nghe, Có thể mở rộng thêm một tay nghe
Mô tả: 
- Bộ điện thoại gọi cửa
- Đàm thoại trực tiếp với khách bằng tay nghe
- Có thể mở rộng thêm một tay nghe
- Mở khóa cửa (DL-3) cho khách vào bằng cách ấn nút trên điện thoại
- Kếtnối bằng cáp điện thoại 4 ruột 0.65
- Nguồn DC12V.
Nhà sản xuất: COMMAX - Korea

Liên hệ

Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr. Quyền
ĐT:01225579014  



Chuông của COMMAX Điện thoại gọi cửa Liên lạc nội bộ hữu tuyến Liên lạc nội bộ vô tuyến




Chuông của COMMAX Điện thoại gọi cửa Liên lạc nội bộ hữu tuyến Liên lạc nội bộ vô tuyến